Dostępne kursy

Kurs z rozwoju osobistego w Polskim Języku Migowym.

Poznaj Kulturę Głuchych, specyfikę głuchoty oraz proste zasady komunikacji z niesłyszącymi.